Bella Macauley

Bella Macauley is a queer activist and photographer from Liverpool, currently based in Cardiff. Her creative practice is predominantly environmental portrait-based. She uses the medium to generate social change through documentary projects; with a true drive to help others by giving visibility to subjects and marginalised experiences, especially in queer communities. Her approach is collaborative and playful, with a strong interest in sexuality, identity and the unseen. She strives to shock the viewer as well as use her work as a means to educate.
Mae Bella Macauley yn actifydd a ffotograffydd cwiar o Lerpwl, sy'n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Mae ei hymarfer creadigol yn seiliedig ar bortreadau amgylcheddol yn bennaf. Mae hi'n defnyddio'r cyfrwng i greu newid cymdeithasol drwy brosiectau dogfennol; gyda’r bwriad o helpu eraill drwy roi amlygrwydd i bynciau a phrofiadau sydd ar y cyrion, yn enwedig mewn cymunedau cwiar. Mae ei hagwedd yn gydweithredol a chwareus, gyda diddordeb cryf mewn rhywioldeb, hunaniaeth a'r anweledig. Mae hi'n ymdrechu i syfrdanu'r gwyliwr yn ogystal â defnyddio ei gwaith fel modd i addysgu.