Curtis Peacock
Curtis Peacock is a photographer working between London and Cardiff. His work has been published in Thames and Hudson's Reclaim the Street (2023), and Fused Magazine (2020), exhibited in Young Photographers at The Barbican (2016), Brighton Photo Fringe (2018), and Space is the Place, Cardiff (2022).


His current project is a lyrical portrait of Bute Park in Cardiff. Working collaboratively with his subjects, his performative portraits and carefully observed still lifes exceed the sobriety of traditional forms of photographic representation.
Mae Curtis Peacock yn ffotograffydd sydd yn gweithio rhwng Llundain a Chaerdydd. Mae ei waith wedi cael ei gyhoeddi yn llyfr Reclaim The Street (2023) gan Thames and Hudson, Fused Magazine (2020), ei arddangos yn Young Photographers yn y Barbican (2016), Brighton Photo Fringe (2018), a Space is the Place, Caerdydd (2022).

Mae ei waith bresennol yn bortread delynegol o Barc Biwt yng Nghaerdydd. Drwy ei  portreadau perfformiadol sydd wedi eu creu yn gydweithredol gyda’r pobl mae’n eu portreadu, yn ogystal â bywydau llonydd, mae ei waith yn rhagori sobrwydd ffurfiau traddodiadol o gynrychiolaeth ffotograffig.