Daisy LeslieDaisy Sophie Leslie is a documentary photographer from Newcastle. Her work addresses contemporary issues such as the meat industry, women’s safety and the conservation of nature.  Her current work focuses on spirits. A believer herself, Leslie has spent time in the spiritualist church exploring how people see and feel ghosts, alongside documenting her own supernatural experiences. As in previous projects Leslie encourages viewers responding to her work to question their own beliefs.
Ffotograffydd ddogfennol yw Daisy Sophie Leslie, sy’n dod o Gastell Newydd. Mae ei gwaith yn dadansoddi materion cyfoes fel y diwydiant cig, diogelwch menywod a chadwraeth natur. Ffocws ei gwaith presennol yw ysbrydolrwydd. Fel credadyn, mae Leslie wedi treulio amser mewn eglwys ysbrydol yn archwilio sut mae pobl yn gweld a theimlo ysbrydion, yn ogystal â dogfennu ei profiadau goruwchnaturiol ei hun. Yn debyg i’w brosiectau eraill, mae Leslie yn annog darllenwyr i gwestiynnu eu credoau eu hunain.