Daniel Moriarty
Daniel Moriarty is a documentary photographer based between Cardiff and Gloucester. His work explores themes of identity, belonging, and community. Moriarty is specifically interested in capturing experience using controlled environmental portraiture.   
Mae Daniel Moriarty yn ffotograffydd ddogfennol wedi seilio rhwng Caerdydd a Chaerloyw. Archwilir ei waith themâu ynghylch hunaniaeth, bod yn perthyn, a chymuned. Diddordeb spesiffig Moriarty yw arddangos profiadau drwy portreadau amgylcheddol rheoledig.