Hoda Alshaibani


Hoda Alshaibani is a documentary photographer originally hailing from Sirte, Libya, but is now based in Cardiff. Supported by her family in her creative writing and art from a young age, Alshaibani first fell in love with the camera when asked to document her daily life in a short film. Her interest in photography grew after the first civil war in Libya in 2011, when she lost touch with reality alongside losing everything. Photography provided her with a strong motivation to keep her going after her trauma resulting from the war. It offers her a means to channel her vision and feelings within her story. Alshabaini published her first book of poetry in 2017.
Yn wreiddiol o Sirte, Libya, mae Hoda Alshaibani yn ffotograffydd ddogfennol wedi seilio yng Nghaerdydd. Gyda chefnogaeth ei theulu yn ei hysgrifennu a chelf o ifancdod, cwympodd Alshaibani mewn cariad gyda’r camera pan gafodd ei hofyn i ddogfennu ei bywyd dydd-i-ddydd. Tyfodd ei ddiddordeb mewn ffotograffiaeth ar ôl rhyfel cartref cyntaf Libya yn 2011, pan gollodd hi ei chysylltiad gyda realiti, yn ogystal â cholli popeth. Rhoddodd ffotograffiaeth cymhelliad cryf iddi barhau wedi ei thrawma wedi’r ryfel. Mae’n cynnig iddi ffordd i sianelu ei weledigaeth a teimladau o fewn ei stori. Cyhoeddodd Alshaibani ei llyfr farddoniaeth gyntaf yn 2017.