Jackson MountJackson Mount is a photographer and filmmaker. His work examines the intersections between the social and environmental, exploring the relationship between people and land.

His current project News from Nowhere is a body of work made in intentional communities around the UK. The communities are often off-grid, environmentally conscious and explore aspects of spirituality through connection to nature. 

The work's title is borrowed from William Morris' 1890 fantasy novel in which the protagonist wakes from a dream to find himself in a utopian agrarian society based on common ownership and democratic control of the means of production. 


The project combines photographs made living and working in communities in England, Wales, and Scotland to create a portrait of the possibility of life outside of the restrictive structures of contemporary capitalism, and the desire for community, connection to nature and equality.  
Ffotograffydd a gwneuthurwr ffilm yw Jackson Mount. Mae ei waith yn archwilio’r croestoriadau rhwng y gymdeithasol a’r amgylcheddol, gan edrych ar y perthynas rhwng bobl a’r tir.

Mae ei prosiect News from Nowhere yn corff o waith wedi ei greu mewn cymunedau bwriadol o gwmpas y DU. Yn aml, mae’r cymunedau yn byw oddi ar y grid, yn amgylcheddol yn ymwybodol ac yn archwilio agweddau o ysbrydolrwydd drwy cysylltiad i natur.

Caiff deitl y gwaith ei fenthyg o nofel ffantasi 1890 William Morris lle mae’r prif gymeriad yn deffro o freuddwyd i ddarganfod ei hunan mewn cymdeithas amaethyddol iwtopaidd wedi seilio ar berchnogaeth gyffredin a rheolaeth ddemocrataidd ar ddulliau cynhyrchu.

Mae’r prosiect yn cyfuno ffotograffiau wedi eu gwneud tra’n byw a gweithio mewn cymunedau yn Lloegr, Cymru a’r Alban i greu portread o bosiblrwydd o fywyd tu allan i strwythurau cyfyngedig cyfalafiaeth cyfoes, yn ogystal â’r awydd i gymuned, cysylltiad gyda natur a chydraddoldeb.