Joseph Robertson

Joseph Robertson is a UK-based documentary photographer, who loves shooting landscape imagery, specifically environmental projects showing humans' negative impact on the landscape. Robertson enjoys experimenting with new technologies to create images, and finding interesting communities doing what they love. 
Mae Joseph Robertson yn ffotograffydd dogfennol yn y DU, sy'n hoff iawn o saethu delweddau tirwedd, yn benodol prosiectau amgylcheddol sy'n dangos effaith negyddol pobl ar y dirwedd. Mae Robertson yn mwynhau arbrofi gyda thechnolegau newydd i greu delweddau, a dod o hyd i gymunedau diddorol er mwyn eu dal yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei garu.