Katy Morton
Katy Morton is a documentary photographer currently based in Cardiff, whose work explores the relationship between humans and the natural world. In previous projects Morton has focused on community stories in and around South Wales. Her most recent body of work tackles the symbiotic relationship between conservation and agriculture in the Scottish Highlands. Here Morton illuminates the unsung story of the people working to protect wildlife and find a balance for our natural world on a demonstration farm in the Cairngorms, Scotland.  
Mae Katy Morton yn ffotograffydd ddogfennol wedi seilio yng Nghaerdydd; mae ei gwaith hi yn archwilio’r perthynas rhwng bobl a’r byd naturiol. Yn ei prosiectau blaenorol mae Morton wedi ffocysu ar straeon gymunedol o gwmpas De Cymru. Edrychir ei gwaith presennol ar y perthynas symbiotig rhwng cadwraeth ac amaethyddiaeth yn Ucheldiroedd yr Alban. Yma, mae Morton yn goleuo stori di-glod y bobl sy’n gweithio i amddiffyn bywyd gwyllt a ffeindio cydbwysedd i’n byd naturiol ar fferm arddangos yn y Cairngorms, yr Alban.