Kit Heap




Kit Heap is a British photographer, based between Florida and Cardiff. Her work focuses on relationships between people as well as the lives of individuals. Heap seeks inspiration in moments of love and deep emotion,  finding common ground in personal experiences. In her newest project she is working in North Florida, documenting her boyfriend's life in the Sunshine State: with guns, smiles, and the local feral cats.  
Wedi seilio rhwng Florida a Chaerdydd, mae Kit Heap yn ffotograffydd Prydeinig. Ffocysir ei gwaith ar berthnasau rhwng bobl, a bywydau unigolion. Mae Heap yn ffeindio ysbrydoliaeth mewn eiliadau o gariad ac emosiwn dwfn, gan ddarganfod tir cyffredin mewn profiadau personol. Yn ei prosiect ddiweddaraf mae hi yn gweithio yng Ngogledd Florida yn dogfennu bywyd ei chariad yn y Sunshine State: gyda drylliau, gwenu, a’r cathod gwyllt leol.