Liv van der Ham
Liv van der Ham is a social documentary photographer and artist currently based in Cardiff. Her work focuses on the complexity of human emotions, connection, and vulnerability. Immersing herself in the lives of her subjects, van der Ham’s work is an intimate portrayal of the trust, care and friendship they share. Emotionally driven, her work addresses social and political issues. This is enhanced through an expansive and experimental approach to documentary, combining aspects of still and moving image, as well as text and sound. 
Wedi lleoli yng Nghaerdydd, mae Liv van der Ham yn artist a ffotograffydd ddogfennol cymdeithasol. Mae ei gwaith yn uwcholeuo cymhlethdod emosiynau dynol, cysylltiad, a bod yn agored i niwed. Gan ymgolli ei hunan ym mywydau y bobl mae hi’n eu ffotograffu, mae van der Ham yn creu gwaith sydd yn bortread agos o’r ymddiried, gofal a chyfeillgarwch maen nhw’n rannu. Wedi gyrru’n emosiynol, mae ei gwaith yn archwilio materion cymdeithasol a gwleidyddol. Caiff hyn ei wthio drwy ymagwedd eang ac arbrofol tuag at ddogfen, gan gyfuno elfennau o ddelweddau llonydd a symudol, yn ogystal â testun a sain.