Louis McAllister

Louis McAllister is a photographer and filmmaker from the south of England. His work is concerned with ecology and the relationship which the UK has with the land. With a comprehensive approach towards handling complex issues, McAllister hopes to contribute to a growing conversation around subjects such as rewilding and to create space for meaningful discussion and debate in rural communities. He is currently working on a long-term project in Scotland and England which encompasses these ideas.
Ffotograffydd a gwneuthurwr ffilmiau o dde Lloegr yw Louis McAllister. Mae ei waith yn ymwneud ag ecoleg a'r berthynas sydd gan y DU gyda'r tir. Gyda dull cynhwysfawr wrth ymdrin â materion cymhleth, mae McAllister yn gobeithio cyfrannu at sgwrs gynyddol ynghylch pynciau fel dad-ddofi a chreu lle i drin a thrafod ystyrlon mewn cymunedau gwledig. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio ar brosiect hirdymor yn yr Alban a Lloegr sy'n cwmpasu'r syniadau hyn.