Mark Durden (Athro)
Mae Mark Durden yn awdur, artist ac academydd. Ynghyd â David Campbell ac Ian Brown, mae'n gweithio fel rhan o'r grŵp celf Common Culture. Ers 2017, mae Durden wedi gweithio ar y cyd â João Leal i dynnu lluniau pensaernïaeth fodernaidd Ewropeaidd, gan ddechrau gyda gwaith Álvaro Siza. Ar hyn o bryd mae'n Athro Ffotograffiaeth ac yn Gyfarwyddwr ar y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Dogfennol ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd.