Paul Reas
Ffotograffydd ac addysgwr yw Paul Reas. Fe wnaeth ymddeol yn ddiweddar fel Arweinydd Cwrs ar y cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol (a sefydlwyd gan y ffotograffydd Magnum David Hurn) ym Mhrifysgol De Cymru yng Nghaerdydd, DU. Mae Paul wedi gweithio’n fasnachol ac yn olygyddol ers blynyddoedd lawer ac mae’n cyhoeddi ac yn arddangos  ei waith yn rhyngwladol. Fe’i gynrychiolir gan Oriel James Hyman yn Llundain.

www.paulreas.com