Sadhbh Lynam

Sadhbh Lynam is an Irish contemporary visual artist, currently based in Cardiff, whose work is rooted in documentary photography. She uses the medium as a form of catharsis. Lynam’s images therefore frequently address overlooked emotional and social issues such as traumatic experiences, mental health, grief, and emotions. Her work originates from an introspective viewpoint, which mainly focuses on psychology, anguish, sentimentality, and cultural identity, and particularly how this is expressed visually through the metaphorical in internal and external situations.
Mae Sadhbh Lynam yn artist gweledol cyfoes o Iwerddon, sy'n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ac sydd â'i gwaith wedi'i wreiddio mewn ffotograffiaeth ddogfennol. Mae hi'n defnyddio'r cyfrwng fel math o gatharsis. Felly mae delweddau Lynam yn aml yn mynd i'r afael â materion emosiynol a chymdeithasol fel profiadau trawmatig, iechyd meddwl, galar, ac emosiynau. Mae ei gwaith yn tarddu o safbwynt mewnblyg, sy'n canolbwyntio'n bennaf ar seicoleg, gofid, teimladrwydd, a hunaniaeth ddiwylliannol, ac yn enwedig sut y mynegir hyn yn weledol mewn sefyllfaoedd mewnol ac allanol.