Skye Tyson


Skye Tyson is a documentary photographer based between Cardiff and Banbury, Oxfordshire. Tyson’s work explores the lives of individuals and how they relate to each other and their surroundings. Her work reflects a belief in the importance of conversation and the discovery of hidden meaning. She is especially interested in the past and how personal histories and experiences shape our lives. Tyson is particularly interested in how her work is seen, utilising experimental approaches to book design to create links between her imagery, ideas, and the book form.    
Mae Skye Tyson yn ffotograffydd ddogfennol wedi lleoli rhwng Caerdydd a Banbury, Oxfordshire. Archwilir gwaith Tyson bywydau unigolion, a sut maen nhw’n perthnasu gyda’i gilydd a’u hamgylchoedd. Mae ei gwaith yn adlewyrchu crêd mewn pwysigrwydd deialog a darganfod ystyr cudd. Yn enwedig mae hi wedi diddori yn y gorffennol, ac sut mae hanesion personol a phrofiadau yn siapio ein bywydau. Mae gan Tyson ymddiddordeb yng nghanfyddiad ei gwaith, gan ddefnydio ymagweddau arbrofol i dyluniad ffotolyfrau i greu cysylltiadau rhwng ei delweddau, syniadau, a ffurf y llyfr.