Station to Station
Ers tair blynedd bellach, mae myfyrwyr ar y rhaglen Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol De Cymru wedi mentro allan i gymoedd De Cymru ar gyfer trochiad tridiau dwys i'r cymunedau sy'n byw yno. Mae'r cyhoeddiad hwn yn arddangos y gwaith rhagorol sydd wedi'i gynhyrchu yn ystod yr aseiniadau hyn.

Wedi’u mentora gan Garth Phillips a Janire Najera, mae’r myfyrwyr yn teithio llinell Rhymni a llinell Treherbert i chwilio am straeon gwerth eu hadrodd. Maent wedi rhoi sylw i gefnogwyr yn mwynhau'r rygbi, pobl ifanc yn cymdeithasu, siopwyr yn rhedeg eu siopau, siopwyr ar daith ddydd Sadwrn i'r dref, gweithwyr mewn ffatri gaws, addolwyr yn y deml, a dynion yn mwynhau hanner cyflym yn y dafarn. Maent wedi cipio golygfeydd stryd a thirweddau, portreadau a lluniau agos, gwead a manylion. Trwy greu’r corff cyfunol hwn o waith, mae’r myfyrwyr yn cynnig cipolwg ar fywyd cyfoes yn y cymoedd.

Mae O Orsaf i Orsaf yn cyfeirio at eiriau David Bowie, ond hefyd i hanes rhyfeddol ymgysylltiad cymdeithasol y cwrs Ffotograffiaeth Ddogfennol ym Mhrifysgol De Cymru, yn enwedig prosiect Arolwg Casnewydd o'r 1980au, gyda'i bortread unigryw o fywyd bob dydd.

Arweiniwyd y prosiect hwn gan David Barnes, Paul Reas, Gareth Phillips a Janire Najera, ei guradu gan Karin Bareman, a’i gynhyrchu gan Nate Davies, Gawain Barnard, Matthew Harry, ac Alex Campbell-Reeves.