Ysgolion a CholegauDetholiad o ddelweddau o'n prosiect ‘Station to Station.

Y bwriad yw cydweithio gydag ysgolion a cholegau ar y prosiect hwn, sy'n cael ei gynnal yn flynyddol ym mis Chwefror. Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod sut y gallwch gymryd rhan, cysylltwch â ni.
Rydyn ni wrth ein bodd yn gweithio gydag ysgolion a cholegau! Rydyn ni’n hapus i ymweld â chi i sôn am y cwrs a dangos amrywiaeth o gyhoeddiadau a nwyddau eraill, neu byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i'n campws.

Yn ogystal, mae cydweithio â chi i ddylunio gweithdai pwrpasol wastad yn brofiad cyffrous, yn tynnu ar ein hamrywiaeth helaeth o adnoddau ac offer. Yn ogystal, mae gennym amrywiaeth o weithdai wedi'u cynllunio ymlaen llaw, gan gynnwys y rhai a restrir isod.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

  • ‘Station to Station’ - hefyd ar gael fel prosiect bach ar linell trên yn eich ardal chi! 

  • Beth mae Ffotograffwyr Dogfen yn ei wneud drwy'r dydd? - Dysgwch am yrfaoedd mewn gwaith dogfen! 

  • Creu Zine 101 - Creu eich e-gronau ffotograffig eich hunain, gan gynnwys pwytho Siapaneaidd! 

  • Naratif 101 - Creu eich stori luniau ddifyr eich hun trwy ddilyniannu a dylunio clyfar!

  • Ffotograffiaeth Fflach 101 - Rhowch fywyd ychwanegol i'ch portreadau drwy ddefnyddio fflachiadau stiwdio neu law!

  • Sylwoch chi ar hynny? Dysgwch sut i dynnu lluniau o weithgareddau a rhyngweithiadau bob dydd yn llwyddiannus!

  • Portreadau Amgylcheddol 101 - Sut i greu portread deniadol gan ddefnyddio cefndiroedd sydd o’ch cwmpas!

  • Sut gwnaethon nhw hynny? - Ail-grewch ddelwedd gan ffotograffydd adnabyddus a dysgwch am wahanol ddewisiadau technegol ac artistig!

  • Gair a Delwedd 101 - Mae ffotograff yn werth 1000 o eiriau... Gwir neu gau? Ymchwiliwch i'r berthynas rhwng delwedd a thestun!