Pam Ffotograffiaeth Ddogfen?


I ni, mae ffotograffiaeth ddogfennol yn ymwneud â dod o hyd i straeon bach a'u cysylltu â syniadau mawr. Mae'n ymwneud ag adrodd straeon o brofiad uniongyrchol, tystio, a chymryd rhan. Mae'n ymwneud â gweithio gyda phobl o bob cefndir, mynd i ystod eang o gymunedau ac ymgysylltu â nhw, a rhannu eich profiad ag eraill.

Ond nid yw dogfen yn ymwneud â rhannu gwybodaeth, a ffeithiau oer, caled yn unig. Mae'n ymwneud â rhannu eich mewnwelediadau ag angerdd, empathi, ac ymroddiad, ac mae'n ymwneud â chreu delweddau pwerus, creadigol sydd ag effaith. Gall ffotograffwyr dogfennol adrodd straeon mewn sawl ffordd, gan gynnwys portreadau amgylcheddol, lluniau llawn mynd, golygfeydd stryd, tirweddau, manylion, bywyd llonydd, yn ogystal â delweddau cysyniadol.

Mae gan ffotograffwyr dogfennol a ffotonewyddiadurwyr ddiddordeb mewn materion cymdeithasol cyfoes, ac mae ein myfyrwyr yn cynhyrchu traethodau ffotograffig, ffilmiau, arddangosfeydd, a llyfrau ffôn ar bynciau gan gynnwys materion amgylcheddol a natur, rhyw, hil ac anghydraddoldeb, diwylliant ieuenctid, ffasiwn a hunaniaeth, gwyddoniaeth a thechnoleg, gwrthdaro a phrotest, a llawer mwy. Mae ein myfyrwyr wedi gweithio ar straeon fel cariad yn oes y Rhyngrwyd, diwylliant neuadd ddawns Jamaica, diwydiant gofod y DU, ymladdwyr dros ryddid benywaidd Cwrdaidd, darpariaeth addysgol ar gyfer myfyrwyr dyslecsig, cartrefi gofal i gleifion dementia, cymunedau diasporig yn y DU, neu helwyr a ffermwyr sydd wedi'u lleoli yng nghefn gwlad Cymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon.

Rydym yn eich mentora'n agos i weithio ar bynciau yr ydych yn angerddol amdanynt; i gynhyrchu ffotograffiaeth bwerus ac unigryw yn weledol. Mae ein haseiniadau yn eich trochi ym myd print cain a llyfrau ffôn, cynhyrchu arddangosfeydd, adrodd straeon digidol ar gyfer y we, gwneud ffilmiau dogfen, a llawer mwy.Pam astudio ein cwrs ni?