Halftone yw Sioe Radd 2024 cwrs BA(Anrh) Ffotograffiaeth Ddogfennol Prifysgol De Cymru, mewn cydweithrediad â Charnedd Caerdydd, Shift Gallery ac Umbrella.

Bydd y sioe yn agor am 6yh ar y 7fed o Fehefin ac yn aros ar agor i’r cyhoedd rhwng yr 8fed ac 13eg, rhwng 11yb a 3yh.

Carnedd Caerdydd, Willcox House, Dunleavy Drive, CF11 0BA

ArddangoswyrHoffwn ni roi ddiolch i’n noddwyr: Hahnemuhle, Rhymney Brewery, MacPlus, a Nevaya.